Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy

Producenci i instalatorzy odnawialnych źródeł energii przybyli w dniu 7 listopada do Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy, by spotkać się z osobami, które ubiegają się o granty w ramach projektu Gminy Głuszyca „Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”. Również tego dnia doradca ds. instalacji urządzeń OZE Dawid Kościółek spotkał się z zainteresowanymi projektem mieszkańcami Głuszycy.

 

Do 10 listopada można jeszcze złożyć deklarację uczestnictwa w naszym projekcie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy-  dodaje burmistrz Roman Głód. – Po ogłoszeniu listy rankingowej Gmina będzie zawierać umowy z mieszkańcami. Następnie to sami grantobiorcy  zdecydują o wyborze producenta i instalatora urządzeń OZE. Gmina, organizując możliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielami firm, stara się jedynie pomóc  mieszkańcom w poznaniu aktualnej oferty producentów i instalatorów paneli  fotowoltaicznych, kotłów na biomasę czy pomp ciepła.

Ogłoszenie Grantodawcy dla Gmin: Niechlów, Nowa Ruda, Głuszyca, wniosek o udzielenie grantu oraz procedura realizacji projektu grantowego znajdują się na stronie http://www.gluszyca.pl/eko-gminy-montaz-instalacji-oze-w-dorzeczu-rzek-barycz-i-bystrzyca/2140.

Wnioski  o udzielenie grantu można także pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy, pok. nr 1.